Pakutavad

Teenused

Osutame kõikvõimalikke kaeve-, pinnase- ning maaparandustöid sealhulgas teostame ehitusplatside ettevalmistus ja tiikide ehitustöid. Samuti teostame lammutustöid.

Välisvõrkude ehituse valdkonnas tegeleme vee ja kanalisatsiooni välistrasside, reoveepuhastussüsteemide ning maaküttekollektori  rajamise ja rekonstrueerimisega.

Renteks OÜ tegeleb  jäätmekäitulusega Tartumaal, Kuusiku külas Peipsiääre vallas ,  kus võtame vastu biolagunevaid jäätmeid. Rendime ka jäätmete veoks erineva suurusega multilift konteinereid.

Müüme puistematerjale Lõuna-Eestis, omame varustust laadimiseks ja transportimiseks, materjalid toome kohale igal ajal

Et saada korrektne ja kvaliteetne lõpptulemus, tuleb eelnevalt teha erinevad ettevalmistus tööd. Kõiki neid on võimalik tellida Renteks-ist.

Lumekoristus tänavatelt, teedelt ja parklatest  Tartus. Samuti teostame lume äravedu.

Scroll to Top